Thursday, February 10, 2011~~cinta bkn mengajar kita lemah tetapi membangkitkan kekuatan. cinta bkn mengajar menghinakan diri, tetapi menghembuskan kekuatan. cinta bkn melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat...~~